UTAS - Unga till Arbete eller Studier

Foto: Pernilla Andersson

UTAS – Unga Till Arbete eller Studier vänder sig till dig som är mellan 16-29 år, bor i Sollefteå kommun och har svårt att komma in i arbetslivet eller inte har slutfört dina studier på grundskole- och/eller gymnasienivå.

På UTAS använder vi oss av en väl beprövad metod, SCS – Second Chance School, som bygger på grundläggande forskning och har sedan många år använts och utvecklats i flera länder och bland annat på flera orter i Sverige.

Individuellt stöd

På UTAS finns engagerade medarbetare i trivsam miljö som jobbar för att hjälpa dig att nå dina mål. Tillsammans gör vi en plan med konkreta steg för att du ska komma närmare arbete eller studier. Det kan innebära enskild vägledning och/eller i grupp med studie- och yrkesvägledare, tillgång till specialpedagog i kombination med coachande motiverande samtal eller arbetsplatsförlagd utbildning.

Vi arbetar även med:

  • Att bryta isolering och stärka din självkänsla
  • Att stödja med myndighetskontakter
  • Att göra studiebesök och möjligheter att prova på olika fritids- och idrottsaktiviteter

Tillgång till specialpedagog

Vi försöker bemöta alla deltagare utifrån deras förutsättningar med anpassningar och särskilt stöd för att öka chanserna att nå de uppsatta målen. UTAS specialpedagog kan ge råd, stöd och verktyg gällande dyslexi, dyskalkyli, ADHD etc. samt göra pedagogiska utredningar.

Studie- och yrkesvägledning

För dig som behöver vägledning och motivation erbjuder vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare både enskilda samtal och vägledning i grupp för att lära känna dig själv och få kunskap för att fatta beslut. Du får även hjälp med studieplanering och stöd för att hitta rätt studiefinansiering.

PowerPoint om UTAS

Via länken längre ned på sidan kan du kika på en PowerPoint som beskriver vår verksamhet. Där delar vi också med oss av foton på våra lokaler och olika aktiviteter vi provat på!

Om du har frågor eller vill veta mer om UTAS så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter UTAS

Ingrid Lindgren

Specialpedagog

Mobil: 073-270 95 05

E-post: ingrid.lindgren@utb.solleftea.se

Josefine Häggling

Samordnare

Mobil:  070-265 06 57

E-post: josefine.haggling@utb.solleftea.se

Peter Näslund

Assistent

Mobil:  070-293 98 15

E-post: peter.naslund@utb.solleftea.se