Försäkringar

I Sollefteå kommun är alla barn och ungdomar till och med 18 år, samt elever i gymnasieutbildning, olycksfallsförsäkrade.

Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid/förskola/fritids och på fritiden (lov och helger).

Läs mer om försäkringens omfattning och innehåll i försäkringsbeskedet via länken.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Anmäl skadan till Protector försäkring
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola/förskola/fritids ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan taxiresor beställs
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida, se nedan.

Tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.