Lyssna på sidan Lyssna

Antagning till gymnasiet

studenter surfar på telefoner

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år, om du har slutfört åk 9 i grundskolan eller motsvarande och har den behörighet som krävs till respektive program samt att du inte tidigare genomgått en gymnasial utbildning.

Hur söker jag?

Du som är elev i Sollefteå kommuns grundskolor söker till gymnasiet via webben. Ett lösenord delas ut av SYV på grundskolan under första skolveckan i januari. Är du inte grundskoleelev i Sollefteå söker du enligt anvisningar från antagningskansliet i din hemkommun.

Ansökan till gymnasiet gör du genom att fylla i en webbansökan på sökgymnasiet.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Viktiga datum för ansökan 2021/2022

Antagningsperiod 2022


Sökgymnasiet.nu öppnas för sökande.
Lösenord delas ut av SYV på grundskolan under första skolveckan i januari
Kom ihåg att spara inloggningsuppgifter

2022-01-10

Sista dag för ansökan, frikvotsansökan, dispens i engelska

2022-02-10

Preliminära antagningen klar!
Eleverna kan se resultatet i Sökgymnasiet.nu.

2022-04-08

Omvalperiod
Omval görs via SYV öppning i sökgymnasiet.nu.

2022-04-25

Sista dag för omval!

2022-05-15

Slutlig antagning klar, visning av resultat och svar
För att se besked och ge svar om din antagning logga in
på sokgymnasiet.nu

2022-07-01

Sista dag för svarsbesked
OBS!
Det är viktigt att tacka nej eller ja till sin plats/reservplats

2022-07-31

Reservantagningsperiod
Sökanden på reservplats kontaktas när plats uppstår.

2022-08-08

Reservantagning avslutas och Sökgymnasiet.nu stängs.

2022-09-05


Maj-Britt Stenberg

Sofie Johansson
Systemadministratör/handläggare (antagningsenheten)

Mobil: 0620-682236
E-post: sofie.johansson@utb.solleftea.se

Maj-Britt Stenberg

Marlene Åkerlund Hägglund
Samordnare/handläggare (antagningsenheten)

Mobil: 0620-682226
E-post: marlene.akerlund-hagglund@utb.solleftea.se