Antagning till gymnasiet

studenter surfar på telefoner

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år, om du har slutfört åk 9 i grundskolan eller motsvarande och har den behörighet som krävs till respektive program samt att du inte tidigare genomgått en gymnasial utbildning.

Hur söker jag?

Du som är elev i Sollefteå kommuns grundskolor söker till gymnasiet via webben. Ett lösenord skickas hem till dig inför ansökningsperioden. Är du inte grundskoleelev i Sollefteå söker du enligt anvisningar från antagningskansliet i din hemkommun.

Ansökan till gymnasiet gör du genom att fylla i en webbansökan på sökgymnasiet.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Viktiga datum för ansökan 2021/2022

Antagningsperiod 2021


Sökgymnasiet.nu öppnas för sökande.
Lösenord delas ut av SYV under första veckan
Kom ihåg att spara inloggningsuppgifter

2021-01-07

Sista dag för ansökan, frikvotsansökan, dispens i engelska

2021-02-01

Preliminära antagningen klar!
Eleverna kan se resultatet i Sökgymnasiet.nu.

2021-04-13

Omvalperiod
Omval görs via SYV öppning i sökgymnasiet.nu.

2021-04-19

Sista dag för omval!

2021-05-14

Slutlig antagning klar 2021-07-01
För att se besked och ge svar om din antagning logga in
på sokgymnasiet.nu

2021-07-01

Sista dag för svarsbesked
OBS!
Det är viktigt att tacka nej eller ja till sin plats/reservplats

2021-07-31

Reservantagningsperiod
Sökanden på reservplats kontaktas när plats uppstår.

2021-08-05

Reservantagning avslutas och Sökgymnasiet.nu stängs.

2021-09-06


Maj-Britt Stenberg

Maj-Britt Stenberg
Administratör (antagningsenheten)

Mobil: 070-202 96 24
E-post: maj-britt.stenberg@utb.solleftea.se