Lyssna på sidan Lyssna

Stöd och bidrag

Sollefteå kommun stödjer ideella organisationers och föreningars kultur- och fritidsverksamhet på många olika sätt.

Följande bidrag finns att söka:

Kultur: 

 • Årsbidrag till kulturförening
 • Grundbidrag till hembygdsförening
 • Ansökan/redovisning arrangemangsbidrag
 • Årsbidrag till studieförbund
 • Bidrag till fritidsgårdar

Fritid:

 • Administrationsbidrag
 • Lokalt aktivitetsstöd
 • Lokalbidrag
 • Bidrag till samlingslokaler
 • Bidrag till fiskevårdsområden
 • Bidrag till ridskolor
 • Bidrag till byalag

Övriga föreningar:

 • Bidrag till pensionärs-, funktionsvariations-, och stödföreningar

Generellt ställs följande krav för att få bidrag:

Föreningen ska:

 • till största delen ha sin verksamhet inom Sollefteå kommun
 • ha valt styrelse, haft årsmöte och antagit stadgar.
 • vara öppen för alla
 • föreningens verksamhet får inte främja medlemmarnas ekonomiska intresse.
 • kunna ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister till förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så begärs
 • kunna redovisa erhållet bidrag vid begäran

Mer bidragsspecifika normer finns samlade under bidragsnormerna nedan. Dessa gäller från 1 juni 2022.

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel kan sökas framför allt av föreningar. Det är länsstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om bygdeavgiftsmedel och kommunen är remissinstans.

Läs mer om bygdeavgiftsmedel på Länsstyrelsens hemsida. Här hittar du även ansökningsblanketten.