Lyssna på sidan Lyssna

Idrottsstipendier och utmärkelser

Varje år delar kommunen ut diplom, stipendium och utmärkelser till aktiva ledare och idrottsutövare inom kommunen. Utmärkelserna är ett sätt att visa uppskattning och hjälpa ledarna och aktiva att utvecklas.

Utmärkelserna delas ut på årets sista kommunfullmäktige i december.

Stipendium och diplom

Se hur man ansöker under respektive rubrik i menyraden.

Utmärkelser för idrottsutövare

Aktiva som under det gångna året vunnit officiella Svenska Mästerskap eller tagit medalj vid internationella mästerskap får en utmärkelse av Sollefteå kommun.

Personen ifråga måste antingen representera en förening från Sollefteå kommun eller vara mantalsskriven i kommunen.

Idrottsledardiplom

Varje år tilldelas två ledare ett diplom. Kandidaterna ska ha dokumenterade framträdande ledaregenskaper och utfört förtjänstfullt, osjälviskt arbete som ledare under en längre tidsperiod.

Det kan även vara en ledare som gjort en insats vilken har uppmärksammats lite extra och anses som mycket lovvärd.

Kandidater kan föreslås av föreningslivet, enskilda eller ledamöter i utskottet för Samhällsutveckling.

Förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 1 november.

Idrottsledarstipendium

Varje år tilldelas en föreningsledare, verksam inom Sollefteå kommun, ett stipendium på 10 000 kronor. Syftet med stipendiet är att ledaren ska få möjlighet att vidareutbilda sig.

Föreningslivet kan lämna förslag till stipendiat, men ledaren kan även själv ansöka om stipendiet. I förslag eller ansökan ska syftet med stipendiet anges.

Stipendiaten ska vara beredd att redovisa hur stipendiet använts och de

erfarenheter som stipendiet medfört.

Ansökan eller förslag till stipendiat ska vara inskickat till kommunen senast 1 november.