Lyssna på sidan Lyssna

Lotteritillstånd

lotto

För att anordna offentliga lotterier behöver man ha tillstånd från kommunen som man får genom att ansöka om lotteriregisttrering.

Så här går man tillväga:

Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan om lotteriregistrering".

Med ansökan ska du bifoga: 

  1. Protokollsutdrag från föreningsstyrelsen där det framgår vem som är lotteriföreståndare
  2. Förslag på kontrollant och om kontrollanten ska ha arvode
  3. Stadgar (för föreningar som inte får bidrag från kommunen)
  4. Senaste verksamhetsberättelse.

Ansökan skickar du till:

Sollefteå kommun

Fritid

881 80 SOLLEFTEÅ