Entréavgifter

Entréavgifter till idrottsanläggningar

Avgifter Ramseles och Näsåkers badhus

Entréavgift‌

korttyp

Avgift

Årskort stor grupp (2 vuxna, 4 barn)

1 900 kr

Årskort mellangrupp (2 vuxna, 2 barn)

1 400 kr

Årskort liten grupp (1 vuxen, 2 barn)

   950 kr

Årskort 16 år och äldre

   600 kr

Årskort t o m 17 år

   275 kr

Månadskort 18 år och äldre

   175 kr

Månadskort t o m 17 år

     80 kr

Alla kort är personliga och ska vara försedda med foto. (Alt. legitimation)


Engångsavgift stor grupp (2 vuxna, 4 barn)

   160 kr

Engångsavgift mellangrupp (2 vuxna, 2 barn)

   120 kr

Engångsavgift liten grupp (1 vuxen, 2 barn)

     80 kr

Engångsavgift 18 år och äldre

     50 kr

Engångsavgift t o m 17 år

     25 kr

Barn vid förskola och fritids

     15 kr

bokas i förväg

Skolbad inom ordinarie skoltid fr o m årskurs 1

Fast pris enligt avtal

 

Avgifter Tempererade utomhusbaden i Sollefteå, Ramsele och Junsele

Entréavgifter

Korttyp

Avgift

Säsongskort STOR grupp (2 vuxna+4 barn)

1500 kr

Säsongskort MELLAN grupp (2 vuxna + 2 barn)

1100 kr

Säsongskort LITEN grupp (1 vuxen + 2 barn)

750 kr

Säskongskort VUXEN (från 18 år)

500 kr

Säsongskort UNGDOM (från 2 t.o.m 17 år)

250 kr

Månadskort VUXEN (fr.om. 18 år)

230 kr

Månadskort UNGDOM (från 2 t.o.m 17 år)

110 kr

Dagkort STOR grupp (2 vuxna+4 barn)

160 kr

Dagkort MELLAN grupp (2 vuxna + 2 barn)

120 kr

Dagkort LITEN grupp (1 vuxen + 2 barn)

80 kr

Dagkort VUXEN (fr.om. 18 år)

50 kr

Dagkort UNGDOM (från 2 t.o.m 17 år)

25 kr

 

Avgifter Hallsta alpina/Hallstaliftarna

Avgifter Hallsta alpina/Hallstaliftarna


från 16 år

8 - 15 år

Familj: 1-2 vux, hemmaboende barn t.o.m. 18 år

Säsongskort

1900kr

1500kr

3600 kr

Dagkort 6 - 8 dagar

1040 kr

840 kr


Dagkort 5 dagar

880 kr

720 kr


Dagkort 4 dagar

740 kr

600 kr


Dagkort 3 dagar

570 kr

470 kr


Dagkort 2 dagar

390 kr

320 kr


Dagkort 1 dag

250 kr

190 kr


Halvdagskort/Kvällskort

180 kr

150 kr

0 - 7 år gratis (Hjälmtvång)

Endast barnbacken

20 kr

20 kr


Axesskort

60 kr

60 kr


Hyra komplett utrustning alpint 5 dagar

790 kr

620 kr


Hyra komplett utrustning alpint 4 dagar

640 kr

540 kr


Hyra komplett utrustning alpint 3 dagar

590 kr

480 kr


Hyra komplett utrustning alpint 2 dagar

420 kr

310 kr


Hyra komplett utrustning alpint 1 dag

250 kr

200 kr

100 kr

Hyra komplett utrustning alpint Halvdag/kväll

200 kr

150 kr

50 kr


Avgifter Junsele slalombacke

Avgifter Junsele slalombacke

Korttyp

person

Medlem Junsele IF

Kvällskort

70 kr

60 kr

Dagkort

140 kr

120 kr

Helgkort

250 kr

200 kr

Veckokort

600 kr

400 kr

Familj veckokort

1200 kr/familj

900 kr/familj

Enskild säsongkort

800 kr

600 kr

Familj säsongkort

1500 kr/familj

1100 kr/familj

 

Avgifter Ramsele slalombacke

Avgifter Ramsele slalombacke

Korttyp

Avgifter

Dagkort

100 kr

Kvällskort

70 kr

Säsongkort

600 kr

Säsongkort familj

1200 kr


Avgifter Hallsta skidspår/rullskidbana

Sollefteå kommun medborgare

Korttyp

7-18 år

19-64 år 65+

Dag

0 kr

50 kr 50 kr

Säsong skidor

0 kr

500 kr 250 kr

Läger

0 kr

50 kr 50 kr

Sms: Skicka SKI till 72456 för att betala 50 krOBS! Säsongskort gäller en vinter- och en sommarsäsong (rullskidor)

Besökare från annan kommun

Korttyp

7-18 år

19-64 år

65+

Dag

50 kr

50 kr

50 kr

Säsong skidor

250 kr

500 kr

250 kr

Läger

50 kr

50 kr

50 kr

Sms: Skicka SKItill 72456 för att betala 50 kr
Skidskytte . Samma som ovan plus skjutavgift i överenskommelse med I 21 IF.

Vallabodar

Förening inom Sollefteå kommun

Förening/arrangör utanför kommun

100 kr

Enligt överenskommelse