Fritid

Tjej som sparkar i snön

Idrott, motion och friluftsliv

Vi har idrottsplatser och idrottshallar, motions- och skidspår, sjöar, älvar- och fiskevatten, skogs- och grönområden. Dessa ger goda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv som främjar en god hälsa.