Lyssna på sidan Lyssna

VA och Renhållning - Mina abonnemang

Här kan du:

  • Se dina fakturor
  • Se vilken dag dina sopor hämtas
  • Se statistik på din vattenförbrukning
  • Hämta förifylld autogiroblankett

Du behöver kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Kundnummer finns på din faktura.

Företag skriver 00 före organisationsnumret i fältet personnummer.