Lyssna på sidan Lyssna

Ägarbyte för VA och avfall - Anmälan

Här kan du anmäla om ägarbyte för VA och avfall.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.