Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp - Ansökan/Anmälan

Här kan du ansöka/anmäla om enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du istället anlägga en enskild avloppsanläggning för att rena avloppsvattnet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsvattnet från fastigheten renas på ett bra sätt.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Fullmakt och markundersökningsprotkoll hittar du under Relaterad information.”