Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändmål - Anmälan