Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada