Lyssna på sidan Lyssna

Ej bygglovpliktig åtgärd - Anmälan om

Här kan du anmäla om ej bygglovpliktig åtgärd.

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.