Lyssna på sidan Lyssna

Ansöka om bygglov för skyltar

Nya skyltar och ljusanordningar i staden och på större orter kräver bygglov

Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. En skylt är en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.