Lyssna på sidan Lyssna

Osund konkurrens

osundkonkurrens

Anser du att Sollefteå kommun bedriver verksamhet som snedvrider konkurrensen för privata näringsidkare kan du kontakta oss för att skapa ett ärende.

Det här händer

När du som företagare skickar in ett ärende tar vi kontakt med dig för att lyssna på dina erfarenheter och dina tankar kring konkurrenssituationen. Vi tar sedan en dialog med den aktuella verksamheten för att se om vi kan lösa ärendet via dialog.

Om det inte går att lösa via dialog förbereds vi ärendet och presenterar det för Näringslivsrådet. Där får vi deras input till ett förslag på lösning. Därefter lyfter vi frågan till kommunstyrelsen för att få ett politiskt beslut i ärendet.

Vi återkopplar till dig löpande i processen där du får vara med och påverka information och dialog.