Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Ansökan