Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter