Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan