Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering