Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning