Ledbeskrivning Nipleden

Den startar vid Sollefteå Camping på Risön i centrala Sollefteå och leder uppströms längs Ångermanälvens vackra flöde upp till Edsbron där man korsar älven och följer den nedströms tillbaka till utgångspunkten.

Hela leden är på ca 27 km men du kan välja själv om du vill vandra hela sträckan eller olika etapper. Du går huvudsakligen längs Ångermanälven på södra och norra sidan. Följ de orangea markeringarna.

En del partier, speciellt Högmon, Rödskäggsni-pan och Mjälan är branta och smala. I direkt anslutning till Nipleden vid Österåsens Hälsohem ligger ett friluftsområde med märkta spår på 3, 5,5 och 7 km. Du kan hitta kartor hos Medborgarservice och Sollefteå Camping.

Ladda ner karta här. Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Etapp Sollefteå camping-Forsmo:
Start vid campingen i Sollefteå, därefter går leden i riktning mot Kraftverket där man följer en grusväg uppströms älven. Efter ca 1km övergår grusvägen i stig och rakt uppför nipan – ni är nu inne på Nipleden som på denna etapp mest går efter stigar. Några Nipor ska passeras som är ordentligt branta både uppför och utför. Nipleden kommer fram i Forsmo vid bron över älven.

Etapp Forsmo-Österåsens hälsohem.
Efter bron i Forsmo följer man stigen som sedan går längs ”Trolldalen”, därefter blir det ca 2,5 km grusväg, följ därefter kraftledningen vid Nasafjället, det blir en ordentlig stigning uppför. Fortsätt och följ leden som kommer in i centrum av Österåsens hälsohem

Etapp Österåsens Hälsohem-Sollefteå camping:
Från Österåsens hälsohem går leden över lilla vägbron vid Granvåg sedan fortsätter leden längs Ångermanälven, efter en stund kommer man fram till Rödskäggsnipan vidare mot vägslut i Skärvsta. Sedan fortsätter man längs vägen (grus, asfalt) mot kraftverksbron där man passerar över älven för att komma åter till campingen. Här kan man med fördel ta en sväng upp på anrika Pettersborg med utsikt över centrala Sollefteå.

Granvågsnipornas naturreservat
Granvågsniporna kallas de tre kullarna Borgen, Svalnipan och Rödskäggsnipan som reser sig som mäktiga vaktposter vid Faxälvens inflöde i Ångermanälven. Uppifrån krönen är utsikten storslagen över älven och omgivande landskap i ett av Ådalens vackraste partier. I reservatet finns lättgångna vandringsstigar, rastplatser, raststuga, grillplats och toalett.

Så bildades niporna
Under tiden när inlandsisen smälte flyttade sig iskanten allt längre inåt Ångermanälvens dal-gång. För cirka 9 000 år sedan låg den i Sollefte- åtrakten och dalgången utanför var en havsvik.

Smältvattnet från tunnlar under isen förde med sig sten och grus och bildade en grusås där isen rann ut i havet. Finkornigt slam fördes längre ut i havsviken.

Inlandsisen smälte snabbt. Knappt 200 år se-nare låg iskanten på landbacken ett stycke innanför Junsele. Den kraftiga landhöjningen medförde att havsviken blev mindre och mindre och Isälven började rinna ut allt närmare Gran-våg vilket man kan se på de olika lagren av jord i niporna. Till sist bildades en förgrenad flodmyn-ning när älven rann ut i havet vid Granvåg.

Österåsens hälsohem
Strax väster om Sollefteå, med en fantas-tisk utsikt över Ångermanälven och den vackra Ådalen ligger Österåsen – en plats med anor från tidigt 1900-tal.

Hälsohemmet ligger vid en av Sveriges vackraste platser med Ångermanälvens niplandskap vid sina fötter. Österåsen är också känt för sin samling av svensk 1900-talskonst. Här kan du bo, gå på spa eller välja något av hälsohemmets stora utbud av behandlingar.

Här finns träningslokaler och lätta promenadvägar.