Gruppchef IKT

Statkraft logotyp

Statkraft letar efter en engagerad och erfaren gruppchef som kan leda och utveckla IKT-gruppen mot uppsatta mål och förväntningar från organisationen. Ditt huvudansvar är att utveckla och leda medarbetare för att säkerställa att IKT-gruppen effektivt stödjer organisationens övergripande mål.

I rollen kommer du att ansvara för drift, underhåll och utveckling av den process IT utrustning som används inom Statkraft i samråd med ägaren av utrustningen. Du kommer ansvara för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö för personalen och inom avdelningen. Du har även ansvar för lärlingar och traineer inom gruppen, där du kommer att stödja deras utveckling och integration.

I denna roll kommer du:

 • Ansvara för utveckling och anpassning av arbetssätt och system för att möta omvärldens förväntningar och krav.
 • Företräda organisationen i branschgemensamma arbetsgrupper och utvecklingsgrupper.
 • Bevaka strategiska systemfrågor och utveckla metoder inom IKT-området enligt Statkrafts gällande rutiner.
 • Ansvara för drift och förvaltning av system som Rakel, Telefoni och sambandstjänster mot SvK i samråd med chefen Produktion.
 • Samarbeta och koordinera med övriga inom organisationen avseende frågor där IKT har ansvaret t.ex nätverkslösningar, SCADA, signalanpassning mot fjärr, passagesystem, kameraövervakning etc
 • Fungera som IKT-koordinator för den Svenska verksamheten, där du ansvarar för att samordna och koordinera hanteringen av IKT/IT-krav. Denna uppgift kräver nära samarbete med IT-säkerhetschefen för SSAB för att regelefterlevnad.

Kravspecifikation

 • Erfarenhet av ledarskap och personalutveckling, gärna som gruppchef.
 • Kompetens inom drift, underhåll och utveckling av processutrustning.
 • God förmåga att planera och leda aktiviteter för att optimera produktion och lönsamhet.
 • Förmåga att skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö.
 • God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift.
Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte