Svenska kraftnät

Kraftledningsstolpe

Kraftledningsstolpe

Svenska transmissionsnätet stärks för att möta samhällets höga krav.

På svenska kraftnäts hemsida står att läsa "Vi förnyar och stärker det svenska transmissionsnätet för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Sverige har ett av världens äldsta transmissionsnät. Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas innan de blir för gamla. Vi bygger också nya ledningar och stationer för att stärka transmissionsnätet.

Samtidigt behöver vi kunna ansluta förnybar elproduktion och skapa förutsättningar för en gemensam europeisk elmarknad."

I Sollefteå kommun pågår flera projekt parallellt. Följ Svenska kraftnäts projekt via deras hemsida, Transmissionsnätsprojekt | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bland annat byggs världens äldsta 400 kV-ledning om mellan Storfinnforsen och Midskog. En ledning som togs i drift 1952.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte