Solkraft

Solcellspark

Solkraft

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot till exempel kol, olja och naturgas.

Du kan själv producera el med hjälp av solceller. Solcellerna kan placeras till exempel på hustaket på bostadshuset eller på marken. Det finns även större kommersiella solcellsparker där man placerat ut solceller över ett större område.

Solcellsparker

I Sollefteå kommun finns en större solcellspark på en äng utanför Näsåker som drivs av en privatperson. Andra exempel på ”solsatsningar” är Region Västernorrland som har solceller på fasaden till Sollefteå sjukhus för produktion av solel, Sollefteå gymnasium som har solfångare på taket till några av skolbyggnaderna för produktion av varmvatten och Svenska Kyrkan som har solceller på församlingshemmet i Sollefteå för produktion av egen solel.

Läs mer om Region Västernorrlands solelsatsning här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Miljo/Internt-miljoarbete/Energi/Solel-och-frikyla-i-Solleftea/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett annat exempel är Jämtkrafts och Östersundshems solpark i Östersund som togs i drift vintern 2020 där även privatpersoner kan köpa ägarandelar. Totalt har 9 6 77 solpaneler monterats på ett sex hektar stort markområde.

Läs mer om Östersunds solpark här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://www.jamtkraft.se/privat/solel/bli-kund/solcellspark/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solsatsning för privatpersoner

Runt om i Sollefteå kommun har många fastighetsägare gjort egna satsningar på solel. Vanligast är att montera solceller på villataket, men även markbaserade solceller blir allt vanligare. Fördelen med markplacerade solceller är att man då kan anpassa lutningen och väderstrecket för maximalt utnyttjande av energin från solen.

Som privatperson har du möjlighet att söka stöd för att investera i en solcellsanläggning på din fastighet. Kontakta gärna kommunens energirådgivare via telefon 0620-68 20 00 för mer information

Du kan även surfa in på Energimyndighetens samlingssida för solenergi ”Solportalen” där myndigheten samlat massor av information om solel.

Solportalen: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte