Solkraft

Solcellsparker

I Sollefteå kommun finns en större solcellspark på en äng utanför Näsåker som drivs av en privatperson. Andra exempel på ”solsatsningar” är Region Västernorrland som har solceller på fasaden till Sollefteå sjukhus för produktion av solel, Sollefteå gymnasium som har solfångare på taket till några av skolbyggnaderna för produktion av varmvatten och Svenska Kyrkan som har solceller på församlingshemmet i Sollefteå för produktion av egen solel.

Läs mer om Region Västernorrlands solelsatsning här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Miljo/Internt-miljoarbete/Energi/Solel-och-frikyla-i-Solleftea/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett annat exempel är Jämtkrafts och Östersundshems solpark i Östersund som togs i drift vintern 2020 där även privatpersoner kan köpa ägarandelar. Totalt har 9 6 77 solpaneler monterats på ett sex hektar stort markområde.

Läs mer om Östersunds solpark här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://www.jamtkraft.se/privat/solel/bli-kund/solcellspark/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solsatsning för privatpersoner

Runt om i Sollefteå kommun har många fastighetsägare gjort egna satsningar på solel. Vanligast är att montera solceller på villataket, men även markbaserade solceller blir allt vanligare. Fördelen med markplacerade solceller är att man då kan anpassa lutningen och väderstrecket för maximalt utnyttjande av energin från solen.

Som privatperson har du möjlighet att söka stöd för att investera i en solcellsanläggning på din fastighet. Kontakta gärna kommunens energirådgivare via telefon 0620-68 20 00 för mer information

Du kan även surfa in på Energimyndighetens samlingssida för solenergi ”Solportalen” där myndigheten samlat massor av information om solel.

Solportalen: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solcellspark

Solkraftparker - projekt

I Sollefteå kommun ser företaget Ilmatar Solar AB över möjligheten att bygga en solpark i Edsele.
Läs mer om företaget på deras hemsida Våra solkraftparker - Ilmatar Länk till annan webbplats.
Samrådsunderlag och kontakperson för det specifika projektet finns på följande länk Edsele-Ås - IlmatarSolar Länk till annan webbplats..

Strax utanför kommungränsen, i Ragunda kommun, ser företaget Arise AB över möjligheten att uppföra en solpark i anslutning till en torvtäkt. Man ser en möjlighet att ansluta denna park via Finnåberget vindpark (Sollefteå kommun).

Samlade fakta om Solcellparker finns bland annat att läsa om på Energimyndighetens hemsida. Läs gärna på följande länk Solcellsparker (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

På Länsstyrelsens hemsida finns det gällande styrdokumentet för länets energi- och klimatarbete. Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030. Läs gärna mer på följande länk Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte