Energidistribution

Elnätet liknas med vägnätet. Stamnätet ägs av staten och Svenska kraftnät förvaltar det. På stamnätet sker transporten av el från de stora kraftverket vidare till de regionala elnäten. Detta förs i sin tur vidare via lokalnät till oss elanvändare.

Kort så består elnätet av stamnät, regionnät, lågspänningsnät, stamnätstransformatorer och regionnätstransformatorer.

I Sollefteå kommun är det E.ON Energidistribution som äger både region- och lokalnät.

E.ON har idag 136 900 km elledning och är därmed Sveriges största nätägare. Den största andelen nät finns på landsbygden.

Läs mer om E.ONs elnät här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte