Vattenkraft

Sollefteå kommun - Sveriges näst största producent av vattenkraftel

Cirka 40 procent av all el som produceras i Sverige kommer från vattenkraften och cirka 15 procent av den producerade vattenkraftselen kommer från något av alla de vattenkraftverk som finns i Sollefteå. Näst efter Jokkmokk är Sollefteå Sveriges största producent av vattenkraftel.

I Sollefteå kommun finns sammanlagt 26 vattenkraftverk varav 16 stora i de tre stora älvarna Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. De största kraftverken är Lasele i Ångermanälven, Hjälta i Faxälven och Kilforsen i Fjällsjöälven som vardera producerar cirka 1 TWh el per år.

I Sollefteå kommun pågick utbyggnaden av vattenkraft från början av 1940-talet och cirka 40 år framåt. Bland de första som byggdes var bland andra Nämforsen i Näsåker och Forsmo vattenkraftverk i Ångermanälven.

Till de sista stora vattenkraftverken som byggdes hör Moforsen i Resele, Sollefteåforsen i Sollefteå stad och Hällby på gränsen mot Åsele kommun i slutet av 1960-talet.

Men även under 1970-talet fram till början av 1980-talet byggdes små vattenkraftverk i åar som bland andra Bruksån, Ledingeån och Uman.

De 16 stora vattenkraftverken i Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven ägs alla av Vattenfall respektive Uniper förutom det sista kraftverket i Ångermanälven mitt i centrala Sollefteå som ägs av Sollefteå kommun.

Sollefteåforsens AB ägdes ursprungligen gemensamt av Sollefteå kommun och Sydkraft (sedermera E.ON).

2015 åberopade Sollefteå kommun en hembudsklausul i avtalet med E.ON enligt ett konsortieavtal från tiden för bygget av kraftverket och kunde på så sätt förvärva hela kraftverket är sedan dess ensam ägare till Sollefteåforsens AB.

Vattenkraften sysselsatte tusentals arbetare i Sollefteå kommun under tiden för bygget av de stora vattenkraftverken i de tre stora älvarna från 1940-talet och cirka 25-30 år framåt.

Men även efter att vattenkraftverken var färdigbyggda har vattenkraften varit en viktig faktor för sysselsättningen i kommunen såväl i form av skötsel och drift av kraftverken som för lokala underentreprenörer.

En kartläggning som genomfördes av företaget Pro & Pro hösten 2019 på uppdrag av Mittuniversitetet visar att minst 500 personer i Sollefteå kommun har sin sysselsättning via kraftindustrin (vattenkraft och vindkraft).

Läs mer om Sollefteå kommuns kraftverk mitt i centrala Sollefteå:

www.sollefteaforsen.se Öppnas i nytt fönster.

Hjälta kraftverk
Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte