Ett första spadtag för det som ska bli en helt ny stamnätstation.

Tisdag 13 juni togs första spadtaget i en viktig satsning för kommunen, regionen, för Sveriges energiomställning och elektrifiering. En viktig del i arbetet med att etablera nya investeringar.
I Nässe, Långsele bygger E.ON en helt ny stamnätstation i samarbete med Svenska kraftnät. Arbetet väntas bli klart hösten 2025.

Första spadtaget i Nässe, Långsele för en ny stamnätstation Lena Berglund, Martin Höhler E.ON samt Johans Andersson Sollefteå kommun 

På bilden ses Lena Berglund regionchef E.ON, Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande (Sollefteå) och Martin Höhler VD E.ON Energidistribution.

"- Sverige behöver en ökad energiproduktion för att klara av den gröna omställningen och industrins kommande behov. Detta kräver i sin tur investeringar i elnätet. Detta är ett symboliskt spadtag inte bara för investeringar i elnätet, utan också för de investeringar som planeras i området, sa Martin Höhler, VD för E.ON Energidistribution.

- Detta spadtag symboliserar startskottet för mycket mer. Det är en viktig pusselbitför att få produktionen av hållbart flygbränsle i Hamre att bli verklighet, samt för att möjliggöra fler industrietableringar i vår kommun. Men detta är inte enbart ett symboliskt spadtag, utan även starten för det faktiska arbetet med de stora investeringar som planeras i Sollefteå kommun, sa Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun."

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte