Vindkraft

I Sollefteå kommun finns 134 vindkraftverk i drift (2023-02-06). De ligger inom Statkrafts vindkraftparker i Ögonfägnaden och Björkhöjden utanför Ramsele (105 verk), Rödstahöjden utanför Sollefteå tätort (6 verk) och Hocksjön (Hocksjö vind AB) som har 23 verk.

Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen

Statkrafts tre vindkraftparker Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund består av sammanlagt 149 vindkraftverk och togs i bruk mellan åren 2013 och 2016. De tre vindkraftparkerna utgör tillsammans en av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker.

Dessa vindkraftverk har en totalhöjd på cirka 180 meter (varav tornhöjden 115 meter) och producerar tillsammans 1,6 TWh per år.

Vindkraftparkerna är en viktig lokal arbetsgivare. Här arbetar till exempel lokalt anställda vindkrafttekniker med tillsyn, drift och underhåll av vindkraftverken. Lokala entreprenörer ansvarar för vägunderhåll av det omfattande nätet av vägar mellan vindkraftverken ute i vindkraftparkerna och på platskontoren sköter lokala företag lokalvård med mera.

Läs mer om Statkrafts vindkraftparker:
https://statkraftvind.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rödstahöjden

Rödstahöjdens sex vindkraftverk ägs av Eskilstuna vindkraft AB (fyra) och cementföretaget Finja Energi AB (två). De driftsattes 2015. Totalhöjden är 150 meter och den årliga produktionen 57 GWh, service och underhåll sköts av OX2 i Sundsvall.

Läs mer om Rödstahöjdens vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://www.ox2.com/sv/projects/rodstahojden/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hocksjön

Projektör Hocksjön vind AB (bolag ägs av Jämtkraft och Persson Invest) har 23 verk i drift sedan februari 2023. Vid full effekt så levereras 5,7 MW per turbin.
Hocksjön i Sollefteå kommun ligger mellan Lungsjön och Borgvattnet.

(Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk, med ett så kallat BOX-tillstånd möjliggjordes att kunna minska antalet till 23.)
Hocksjön | Jämtkraft (jamtkraft.se) Länk till annan webbplats.

VINDKRAFT PÅ GÅNG I SOLLEFTEÅ KOMMUN

Flera vindkraftprojekt är på gång runt om i Sollefteå kommun. Dels de som redan är tillståndsgivna och redo för projektstart, dels projekt där tillståndsprocessen inte är avslutad än. Inom några år väntas antalet vindkraftverk i kommunen mer än fördubblats och projekteten ha bidragit till lokal och regional tillväxt, långsiktiga drift- och underhållsentreprenader för lokala företag och varaktiga lokala arbetstillfällen för tillsyn, drift och underhåll av vindkraftverken.

För dagsaktuell uppdaterad information, se den webbaserade karttjänsten ”Vindbrukskollen” med samlad information om planerade, pågående och färdigställda vindkraftprojekt.

Vindbrukskollen: vbk.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindkraftverk

Knäsjöberget och Sörlidberget

Projekt High Coast Wind leds av RPC (Renewable Power Capital)

Inom projektet ryms fyra vindkraftparker mellan Graninge och Bollstabruk i Sollefteå och Kramfors kommuner.

Knäsjöberget ligger i Sollefteå kommun. Sörlidberget ligger både i Sollefteå och Kramfors kommun.

Knäsjöberget är tillståndsgiven för 14 vindkraftverk med en höjd om 230 meter (92 MW).
I RPCs senaste månadsbrev från december 2023 så meddelas att byggnationen har startat genom trädavverkning och schaktning av väglinjer.

Sörlidberget är tillståndsgiven och planerar att bygga 20 vindkraftverk med en höjd om 230meter (132 MW).
I RPCs senaste månadsbrev från december 2023 så meddelas att ytterligare kompletteringar har lämnats in till tillsynsmyndigheten.

Kontrakt gällande markentreprenaden för både Knäsjöberget och Sörlidberget har tecknats med SIC (Stenger Ibsen Construction).
Kontrakt gällande markentreprenad för parkerna Storhöjden och Vitberget i Kramfors kommun har tecknats med SUVIC.

Den 3 januari 2024 informerar RPC via en pressrelease Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att man tecknat avtal med Nordex om 80 turbiner som ska börja installeras under våren 2025.

https://hcwind.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renewable Power Capital (RPC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt RPC (Renewable Power Capital):

Lokal platschef Tomas Pallin
M: +46 702 691 600

Andrés Iturriaga
M: +34 670 938 201
E: andres.iturriaga@renewablepowercapital.com

Om man har frågor eller vill ha ytterligare information under markentreprenadsarbetet kopplat till kontruktionen kan man kontakta någon av RPCs parner:

Knäsjöberget & Sörlidberget:
Morgan Johansson (070-326 70 05, moj@si-construction.com)

Vitberget & Storhöjden:
Sami Ehrnsten (073-028 81 47, seh@suvic.se)Storhöjden

Projekt High Coast Wind leds av RPC (Renewable Power Capital)

Storhöjden Vindkraftparken är en del av HC Winds planerade satsning och ligger mellan Gålsjö Bruk och Styrnäs på gränsen mellan Sollefteå, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner. Storhöjden har tillstånd med laga kraft för 36 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd.
Vindkraftsparken planeras omfatta 22 vindkraftverk.
(Se mer information under Knäsjöberget och Sörlidberget)

https://hcwind.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renewable Power Capital (RPC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaberget

Vaberget i Sollefteå kommun mellan Resele och Helgum, WPD och Eolus planerade vindkraftpark. Parken har ilagakraftvunnet tillstånd. Byggstart väntas när anslutning till transformatorstation i Nässe (Långsele) kan ske.
Vaberget är tillståndsgiven (2023) att bygga 18 vindkraftverk med en höjd om 250 meter.
(I januari 2021 söktes tillståndet enligt miljöbalken för högre vindkraftverk med 250 m totalhöjd och samtidigt minskat antalet verk till totalt 18 vindkraftverk inom Vabergets projektområde. Tidigare var 22 vindkraftverk med en höjd om 203 meter planerade.)

WPD: https://www.wpd.se/aktuella-projekt/vindkraft-pa-land/vaberget/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eolus: https://www.eolusvind.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ranasjö- och Salsjöhöjden

Försäljningen av Ranasjö- och Salsjöhöjden genomfördes i juli 2021, (tidigare projektutvecklare: Krange Vind AB, Hans Erik Flodin). Ägare är nu The Renewable Infrastructure Group Limited (TRIG) och fonder förvaltade av InfraRed.

Ilagakraftvunnet tillstånd. och byggnationen pågår för fullt. Siemens Gamesa kommer att leverera 39 turbiner med en nominell kapacitet om 6,2 MW vardera (242 MW). Ägare är The Renewable Infrastructure Group Limited (TRIG) och fonder förvaltade av InfraRed. Parken beräknas att vara i drift under första kvartalet 2024.

Läs mer om det pågående jobbet hos Arise: Byggnation | Arise Länk till annan webbplats.

Ranasjöhöjden i Sollefteå kommun mellan Ramsele och Näsåker.

Salsjöhöjden i Sollefteå kommun mellan Edsele och Näsåker.

Kontakt Arise:
Arise kontor i Ramsele: Läkarvägen 6, Ramsele
Projektledare Mikael Melin, telefon +46 702 448 152.

Storbrännkullen

Storbrännkullen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet.

Tidigare projektör Storen Vind AB.
Projektet drivs nu av Neoen Storbrännkullen - Neoen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ilagakraftvunnet tillstånd.
I juni 2022 meddelades att byggnationen hade påbörjats och
"Parken kommer att bestå av tio Nordex N163 turbiner med en effekt på mellan 5,5 och 5,9 MW per verk, totalt 57,4 MW. Stenger & Ibsen Construction (SIC) ansvarar för anläggningsarbeten och idrifttagning. Parken kommer att anslutas till E.ON:s regionnät och planeras att tas i drift i slutet av 2023. Neoen avser att sälja en stor del av den el som produceras via ett ”Power Purchase Agreement” (PPA). Den förväntade produktionen motsvarar årsförbrukningen av 30 000 bostäder, inklusive uppvärmning."
Källa: Storbrannkullen-vindpark-Kommunikation-byggnation.pdf (neoen.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"En ny franskägd vindkraftspark byggs vid Fullsjön i Ragunda kommun. Nästa vinter ska parken stå färdig. Det skriver Länstidningen Östersund.
I ett mejl till tidningen skriver Petter Sund på Neoen, det franska ägarbolaget, att man för närvarande håller på med skogsavverkning och markarbeten.
Den nya parken heter Storbrännkullen och kommer att bestå av av 10 vindkraftverk, tillverkade av företaget Nordex. Parken har tillstånd att bygga upp till 191 meter höga torn.

Det finns redan tre vindkraftsparker vid Fullsjön: Björkvattnet, Björkhöjden och Ögonfägnaden.
Storbrännkullen byggs söder om Ögonfägnaden vindkraftspark och ska stå färdig den 31 december 2023."
Källa: Vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt Neoen:
Håkan Ponthan
+46 768159497
hakan.ponthan@neoen.com

Constance Labeyrie
+46 731574086
constance.labeyrie@neoen.com

Västvattnet

Västvattnet - nytt projekt 2023

Preliminärt 12 turbiner
Västvattnet - Neoen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Västvattnet:
Markus Nordén
+46 732363261
markus.norden@neoen.com

Zinar Bilek
zinar.bilek@neoen.com

Finnåberget

Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner väster om Helgum. Projektutvecklare Arise. Pågående tillståndsprocess för bygge av 25 vindkraftverk.
Prognos, tidsplan 2023-2024.

Miljötillstånd i Projekt Finnåberget | Arise Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nallkullen

Nallkullen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet.
Projektör Lugn Vind AB. Tillståndsprocess inte avslutad.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte