Vindkraft

I Sollefteå kommun finns 134 vindkraftverk i drift (2023-02-06). De ligger inom Statkrafts vindkraftparker i Ögonfägnaden och Björkhöjden utanför Ramsele (105 verk), Rödstahöjden utanför Sollefteå tätort (6 verk) och Hocksjön (Hocksjö vind AB) som har 23 verk.

Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen

Statkrafts tre vindkraftparker Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund består av sammanlagt 149 vindkraftverk och togs i bruk mellan åren 2013 och 2016. De tre vindkraftparkerna utgör tillsammans en av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker.

Dessa vindkraftverk har en totalhöjd på cirka 180 meter (varav tornhöjden 115 meter) och producerar tillsammans 1,6 TWh per år.

Vindkraftparkerna är en viktig lokal arbetsgivare. Här arbetar till exempel lokalt anställda vindkrafttekniker med tillsyn, drift och underhåll av vindkraftverken. Lokala entreprenörer ansvarar för vägunderhåll av det omfattande nätet av vägar mellan vindkraftverken ute i vindkraftparkerna och på platskontoren sköter lokala företag lokalvård med mera.

Läs mer om Statkrafts vindkraftparker:
https://statkraftvind.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rödstahöjden

Rödstahöjdens sex vindkraftverk ägs av Eskilstuna vindkraft AB (fyra) och cementföretaget Finja Energi AB (två). De driftsattes 2015. Totalhöjden är 150 meter och den årliga produktionen 57 GWh, service och underhåll sköts av OX2 i Sundsvall.

Läs mer om Rödstahöjdens vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://www.ox2.com/sv/projects/rodstahojden/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hocksjön

Projektör Hocksjön vind AB (bolag ägs av Jämtkraft och Persson Invest) har 23 verk i drift sedan februari 2023. Vid full effekt så levereras 5,7 MW per turbin.
Hocksjön i Sollefteå kommun ligger mellan Lungsjön och Borgvattnet.

(Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk, med ett så kallat BOX-tillstånd möjliggjordes att kunna minska antalet till 23.)
Hocksjön | Jämtkraft (jamtkraft.se) Länk till annan webbplats.

VINDKRAFT PÅ GÅNG I SOLLEFTEÅ KOMMUN

Flera vindkraftprojekt är på gång runt om i Sollefteå kommun. Dels de som redan är tillståndsgivna och redo för projektstart, dels projekt där tillståndsprocessen inte är avslutad än. Inom några år väntas antalet vindkraftverk i kommunen mer än fördubblats och projekteten ha bidragit till lokal och regional tillväxt, långsiktiga drift- och underhållsentreprenader för lokala företag och varaktiga lokala arbetstillfällen för tillsyn, drift och underhåll av vindkraftverken.

För dagsaktuell uppdaterad information, se den webbaserade karttjänsten ”Vindbrukskollen” med samlad information om planerade, pågående och färdigställda vindkraftprojekt.

Vindbrukskollen: vbk.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindkraftverk

Knäsjöberget och Sörlidberget

Knäsjöberget och Sörlidberget utanför Graninge. Dessa två vindkraftparker är en del av HC Winds planerade fyra vindkraftparker mellan Graninge och Bollstabruk i Sollefteå och Kramfors kommuner.
Knäsjöberget är tillståndsgiven och planerar att bygga 14 vindkraftverk med en höjd om 230 metere.
Sörlidberget är tillståndsgiven och planerar att bygga 20 vindkraftverk med en höjd om 230meter.

Byggstart väntas när anslutning till transformatorstation i Nässe (Långsele) kan ske.

https://hcwind.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storhöjden

Storhöjden. Vindkraftparken är en del av HC Winds planerade satsning och ligger mellan Gålsjö Bruk och Styrnäs på gränsen mellan Sollefteå, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner. Storhöjden har tillstånd med laga kraft för 36 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd.
Vindkraftsparken planeras omfatta 22 vindkraftverk.

https://hcwind.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaberget

Vaberget i Sollefteå kommun mellan Resele och Helgum, WPD och Eolus planerade vindkraftpark. Parken har ilagakraftvunnet tillstånd. Byggstart väntas när anslutning till transformatorstation i Nässe (Långsele) kan ske.
Vaberget är tillståndsgiven (2023) att bygga 18 vindkraftverk med en höjd om 250 meter.
(I januari 2021 söktes tillståndet enligt miljöbalken för högre vindkraftverk med 250 m totalhöjd och samtidigt minskat antalet verk till totalt 18 vindkraftverk inom Vabergets projektområde. Tidigare var 22 vindkraftverk med en höjd om 203 meter planerade.)

WPD: https://www.wpd.se/aktuella-projekt/vindkraft-pa-land/vaberget/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eolus: https://www.eolusvind.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ranasjö- och Salsjöhöjden

Försäljningen av Ranasjö- och Salsjöhöjden genomfördes i juli 2021 och byggnationen pågår för fullt. Siemens Gamesa kommer att leverera 39 turbiner med en nominell kapacitet om 6,2 MW vardera (242 MW). Ägare är The Renewable Infrastructure Group Limited (TRIG) och fonder förvaltade av InfraRed. Parken beräknas att vara i drift under första kvartalet 2024.

Läs mer om det pågående jobbet hos Arise: Byggnation | Arise Länk till annan webbplats.

Ranasjöhöjden i Sollefteå kommun mellan Ramsele och Näsåker.
Projektutvecklare: Krange Vind AB, Hans Erik Flodin. Ilagakraftvunnet tillstånd.
För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin Krange Vind AB.

Salsjöhöjden i Sollefteå kommun mellan Edsele och Näsåker.
Projektutvecklare: Krange Vind AB, Hans Erik Flodin. Ilagakraftvunnet tillstånd.
För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin Krange Vind AB.

Storbrännkullen

Storbrännkullen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet. Projektör Storen Vind AB. Ilagakraftvunnet tillstånd.

"En ny franskägd vindkraftspark byggs vid Fullsjön i Ragunda kommun. Nästa vinter ska parken stå färdig. Det skriver Länstidningen Östersund.
I ett mejl till tidningen skriver Petter Sund på Neoen, det franska ägarbolaget, att man för närvarande håller på med skogsavverkning och markarbeten.
Den nya parken heter Storbrännkullen och kommer att bestå av av 10 vindkraftverk, tillverkade av företaget Nordex. Parken har tillstånd att bygga upp till 191 meter höga torn.
Det finns redan tre vindkraftsparker vid Fullsjön: Björkvattnet, Björkhöjden och Ögonfägnaden.
Storbrännkullen byggs söder om Ögonfägnaden vindkraftspark och ska stå färdig den 31 december 2023."
Källa: Vindkraftsnyheter.se

För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin, Storen Vind AB

Isbillen

Isbillen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet. Projektör Isbillen Vind AB. Ilagakraftvunnet tillstånd. För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin, Isbillen Vind AB.

Finnåberget

Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner väster om Helgum. Projektutvecklare Arise. Pågående tillståndsprocess för bygge av 25 vindkraftverk.
Prognos, tidsplan 2023-2024.

Miljötillstånd i Projekt Finnåberget | Arise Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nallkullen

Nallkullen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet.
Projektör Lugn Vind AB. Tillståndsprocess inte avslutad.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte