Produktion

Sollefteå kommun - Sveriges näst största producent av vattenkraftel
Cirka 40 procent av all el som produceras i Sverige kommer från vattenkraften och cirka 15 procent av den producerade vattenkraftselen kommer från något av alla de vattenkraftverk som finns i Sollefteå. Näst efter Jokkmokk är Sollefteå Sveriges största producent av vattenkraftel.

Sollefteå ligger på fjärde plats vad gäller vindkraft. Piteå var den kommun som hade störst installerad effekt på 1 113 MW år 2021, vilket är nästan 9 procent av den totala effekten för Sverige. Örnsköldsvik var den kommun som installerade flest vindkraftverk under 2021 på totalt 328 MW.
Sollefteås installerade effekt 2021 - 493MW.

På energimyndighetens hemsida finns mer statistik att läsa.
Fortsatt hög elproduktion och elexport under 2021 (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar det svenska transmissionsnätet för el.
Transmissionsnätet transporterar stora mängder el från de stora elproducenterna till de regionala distributionsnäten.
Läs mer om Svenska kraftsnät arbete med att säkra svensk elförsörjning.
Om transmissionsnätet | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte