Avtackning vid Energidalens årsstämma

Åsa Sjödén och Ingemar Jonsson
Åsa Sjödén och Ingemar Jonsson vid Energidalens årsstämma 2023

Vid Energidalens årsstämma den 10 maj framförde styrelseordförande Ingemar Jonsson ett stort tack till Åsa Sjödén som lämnade sitt uppdrag i Energidalens styrelse.

Samma dag avtackades John Åberg som också lämnade sitt uppdrag men inte kunde delta i årsstämman.

Energidalen tackar för den tid vi arbetat tillsammans och önskar Åsa och John allt gott.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte