Energidalen i Sollefteå AB hemsida

Jobb, utbildning och FoU

Många av de större kraft- och energiföretagen har verksamhet runt om i kommunen och de söker ständigt nya medarbetare.

En kraftfull kommun

Sollefteå kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetet för att stimulera investeringar i elintensiv verksamhet.

Etablering kraftindustri

Nu kraftsamlar kommunen för att stärka bilden av Långsele som en attraktivplats att bo och verka i.

Jobb och utbildning


Till jobb och utbildning

En kraftfull kommun


Till En kraftfull kommun

Etbalering kraftindustri


Till Etablering kraftindustri
Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte