Lyssna på sidan Lyssna

Examensstipendium

Sollefteå kommun delar ut tre examens-stipendium om 10 000 kr samt upp till 3000 kr i reseersättning varje år.

Stipendiet delas ut i samarbete med Akademi norr till studenter som skriver ett examensarbete som bidrar till att utveckla en verksamhet inom företag, offentlig verksamhet eller ideburen organisation inom Sollefteå kommuns geografiska område. Du behöver motivera kopplingen och varje ansökan kommer att bedömas individuellt av Reveljens personal. Beslut om vilka stipendier som delas ut tas av ansvariga politiska beslutsfattare under förutsättning att medel har avsatts. Du kan söka stipendium för ett examensarbete senast 31/8 om arbetet avslutats föregående hösttermin eller vårtermin. Stipendiet administreras av Reveljen - Centrum för vuxnas lärande i Sollefteå.

Får du stipendiet förväntas du presentera ditt arbete under en föreläsning, med en video eller på annat sätt, i dialog med Reveljens personal.