Lyssna på sidan Lyssna

Rekvisition av skolhälsovårdsjournal

Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till.

Genom att den följer eleven under alla skolår ger den viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

I den finns noteringar om bland annat vaccinationer, resultat av syn- och hörselundersökningar, längd- och viktutveckling.

Vid ärenden med två vårdnadshavare som har inte samma folkbokföringsadress

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare men har inte samma folkbokföringsadress så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt via e-legitimation.

Så här går det till

  1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfråga till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Svedala kommuns e-tjänstportal med sitt e-legitimation.
  2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) e-legitimation-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
  4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
    Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kolla vilken status ärendet har.
    Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.