Ansökan om god man eller förvaltare till tingsrätten (egen ansökan)