Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten (ansökan från anhörig)