Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS