Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Sollefteå kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige.

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Sollefteå kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, interpellation eller fråga vid sammanträde då du tjänstgör. Läs regler i kommunfullmäktiges arbetsordning som du kan hitta i rutan Relaterad information .