Fyllnadsval av politiker - nominering

Här kan du nominera en person till fyllnadsval av politiska förtroendeuppdrag.

I denna tjänst kan du nominera en person till fyllnadsval av politiska förtroendeuppdrag. Aktuella nomineringar kommer att behandlas på nästa kommunfullmäktigemöte. En nominering av fyllnadsval ha inkommit till kommun senast 3 dagar före kommunfullmäktiges möte.

Uppgifter som krävs är: namn, personnummer, partitillhörighet och vilket fyllnadsval som avses.