Trivselregler

För att du och andra ska få en bra stund i skidspåren är det viktigt att respektera regler och uppsatta skyltar. Svenska skidförbundet har tagit fram regler för att passa längdskidanläggningar. Dessa gäller även i Hallstabergets spårsystem.

Du har eget ansvar

All skidåkning sker på eget ansvar.

Åk skidor med gott omdöme och anpassa farten efter terrängen och din förmåga. 

Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Visa hänsyn i spåren

 • Visa hänsyn mot andra åkare.
 • Gör dem uppmärksam i god tid om du vill passera.
 • Den som kommer bakifrån har alltid väjningsplikt.
 • Var särskilt uppmärksam där skidspår och leder går ihop eller korsar varandra.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren.
 • Stanna inte i onödan i spåren där sikten är begränsad, som till exempel bakom krön, i kurvor och brantare utförsbackar.
 • Hjälp andra som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt.

 Anpassa farten

Se till att du har kontroll på åkningen, så att du kan stanna för oförutsedda hinder.

Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.

Isiga och hårda spår

 • Farten blir betydligt högre i en nedförsbacke om spåren är hårda eller isiga

Nysnö

 • Vid nysnö i spåren går åkningen långsammare

Var beredd på att anläggningens terräng- och spårfordon och andra fordon kan förekomma i skidspåren och lederna för att arbeta med spåren.

Hjälp andra

Hjälp människor som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt.

Ring alltid 112 vid allvarliga händelser!

Var rädd om skidspåren

Det är inte tillåtet att åka fristil så att de klassiska skidspåren förstörs.

Om du behöver saxa i en uppförsbacke, så använd ytor på sidan av det klassiska spåret, som till exempel ytan för fristilsåkning.

Att saxa i det klassiska skidspåret förkortar ”livslängden” på spåret betydligt.

Skidåkning i enkelspår

 • Den som färdas i nedförsbacke har förtur till spåret framför de som färdas uppför. Det är farligare för ”nedförsåkaren” att flytta sig ur spåret jämfört med ”uppförsåkaren”.
 • Det finns ingen tydlig regel som avgör vem som ska gå ur spår för att möjliggöra möte.
 • Visa hänsyn och se till att mötet sker på ett säkert och tryggt sätt.
 • Är du en van skidåkare har du lättare för att gå ur spår snabbt, jämfört med om du är nybörjare, barn, äldre och så vidare.

Varför prepareras inte skidspåren?

Under vissa väder- och snöförhållanden är det inte lämpligt att preparera nya skidspår, utan det är bättre att inte röra snön.

Det är därför du som skidåkare ibland kan uppleva att spåren inte verkar optimala.

Vid hinder, fara eller skadegörelse

Anmäl alltid till Sollefteå kommun om du upptäcker något hinder i eller vid spåren, någon fara eller skadegörelse.

Åk inte skidor påverkad

Alkohol och droger är lika olämpligt vid skidåkning, som i alla andra trafiksammanhang.

Berusade eller drogpåverkade personer avvisas från området.

Var rädd om naturen

 • Visa respekt för naturen.
 • Stör inte djuren.
 • Skräpa inte ner, ta med dig skräpet hem.