Trivselregler

För att du och andra ska ha trevligt och få ut maximalt av träning på cykel är det bra att visa hänsyn och anpassa farten efter din förmåga. Tänk på att anläggningens terrängfordon och andra fordon kan förekomma på mountainbikeslingan.

Här har vi sammanställt några punkter som du bör känna till inför din träningsrunda. Det är ditt ansvar som cyklist att känna till reglerna och alltid följa skyltning och anvisning för åkningen.

Du har eget ansvar

All cykling sker på eget ansvar. Cykla med omdöme och anpassa farten efter terrängen och din förmåga. 

Visa hänsyn mot andra

Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på cykellederna.

Sakta ner vid möte och omkörning, gör i god tid personer uppmärksam på att du vill passera.

Den som kommer uppifrån eller bakifrån har alltid väjningsplikt.

Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra. Hjälp andra som råkat ut för en olycka

Anpassa din fart

Håll sådan fart att du kan stanna vid oförutsedda hinder.

Åk försiktigt över krön och genom kurvor.

Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlekar, som till exempel vid regn.

Stanna där sikten är bra

Stanna inte i onödan där sikten är begränsad.

Bakom krön, kurvor och brantare backar är det särskilt olämpligt att stanna.

Var rädd om naturen

Naturlig terräng är känslig. Det är endast tillåtet att cykla på godkända cykelleder.

Stör inte djuren och skräpa inte ner.

Använd alltid hjälm

Utöver obligatorisk hjälm rekommenderas skyddsutrustning såsom :

  • ryggskydd
  • knäskydd
  • armbågsskydd
  • handskar

Du ansvarar för din cykel

All cykling sker på eget ansvar. Cykla med omdöme och anpassa farten efter terrängen och din förmåga. 

En cykel som är väl underhållen gör åkningen säkrare, lättare och roligare.

Cykla inte påverkad

Alkohol och droger är lika olämpligt vid cykling, som i alla andra trafiksammanhang.

Underhåll din kondition och teknik

Trötthet ökar olycksrisken, bättra därför på kondition och styrka inför cykelsäsongen.

En bra teknik minskar skaderisken, anlita guide eller instruktör om du känner dig osäker.

Visa extra hänsyn till barn

Barn kan ofta göra snabba och oväntade rörelser, så tänk på det när du närmar dig ett barn på cykelslingan.