FAQ

Hur ofta och när spåras det?

Skidspåren spåras varje dag vid behov.

När börjar konstsnö tillverkas?

Snökanonerna körs igång så fort förutsättningarna är de rätta, oftast i november. Då läggs en slinga på 7,5 km med konstsnö.

Var finns det lättåkta banor?

Från Jan Gullik och upp mot Kälen är det relativt flack åkning, men sista biten är det lite brantare.

Om du startar vid Kälen (vid sopstationen), så är det uppför i cirka 1,6 km därefter är det slätåkning på myrmark.

Utgår du från skidstadion, så finns korta banor, men de är lite mer kuperade. Dessa banor är elbelysta.

Vad spåras först när det har kommit snö?

Elljusspåret spåras först. Sedan Storskällmyran och därefter Lidberget, 7,5 km, 10 km, 15 km. Variationer kan förekomma. När det snöar mycket priorteras dessa spår. Därefter åtgärdas övriga områden allt eftersom.

Vid tävlingsdag måste vi köra tävlingsbanorna först, innan vi kan köra några andra sträckor. Det betyder att till exempel Storskällmyran pistas senare på dagen.

Är det spåravgift överallt?

Ja, det är spåravgift på hela spårsystemet.

Är spåren uppmärkta?

Alla basspår är uppmärkta med skyltar.

Det finns även kartor över alla tillgängliga spår.

Kartor över Hallstaberget.

FAQ