Spårvärdar

På Hallstabergets skidområde finns spårvärdar. Dessa finns för att skapa ökad trivsel och säkerhet samt se till att du som åker skidor har betalat den fastlagda spåravgiften.

Värdarna kan utifrån ditt behov och dina önskemål ge god information om spårsystem och berätta om vilka trivselregler som finns.

De ger även information om hur och var du kan betala fastlagd spåravgift, samt påminna om att bära din spårknapp.