Spårfakta

Den totala spårlängden är cirka 60 km. 7,5 km av spåren är elbelysta. Spåren är preparerade för både fristil och klassisk åkning.

Kartor över spåren finns under spårkartor.

Längdspår

Det finns åtta stycken huvudspår som utgår från skidstadion på Hallstaberget. Dess är uppmärkta med färgmarkering och kilometeranvisningar. Följ hänvisningspilarna i korsningarna. Efter en korsning får du en bekräftelse med färgmarkering att du är på rätt spår.

1,2 km Blåvit

2,0 km Rödvit

3,3 km Rödgul

4,1 km Gulvit

5,0 km Gul

7,5 km Grönvit

10,0 km Grön

15,0 km Svart

Du kan dessutom börja din åkning från Jan Gullik, Kälen (sopstationen) och Rödsta.

Tänk på att:

För att minska risken för olyckor är det viktigt att åka i rätt färdriktning

Rätt åkriktning har man om det klassiska spåret ligger till höger om fristilsytan.

Vid möte med spårmaskinen kliv ordentligt åt sidan.

Kväll innan tävling stänger elljusspåret 21:00 för tävlingspreparering.

Undvik att promenera i skidspåren.

Rullskidbana

Sommartid har vi sex kilometer rullskidbana. Där finns sex stycken huvudspår, som är uppmärkta i asfalten med pilar och kilometeranvisningar.

Sommartid är det viktigt att gå på sidan och hålla uppsikt. Lämna företräde för rullskidåkare.