Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan vuxna

Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att en vuxen person far illa. Ring 112 om faran är akut!