Rekryteringsförmån

Sollefteå kommun har utvecklat en särskild rekryteringsförmån riktat mot följande yrkesgrupper:

 • Socialsekreterare
 • Sjuksköterskor
 • Fysioterapeuter
 • Arbetsterapeuter
 • Lärare med legitimation
 • Civilingenjörer
 • Bibliotekarier

Du som blivit erbjuden en tillsvidareanställning inom någon av ovanstående yrkesgrupper och som inte har haft en tillsvidareanställning och/eller varit månadsavlönad i mer än tre månader inom Sollefteå kommuns organisation under de senaste 12 månaderna har möjlighet att ansöka om rekryteringsförmånen.

Rekryteringsförmånen har ett värde på upp till 100 000 kronor och betalas ut enligt följande:

 • Rekryteringsförmånen kan du som nyanställts inom någon av ovanstående yrkesgrupp ansöka om. Detta innebär att:
  • 15 000 kronor som betalas ut på den sjunde månadslönen
  • 20 000 kronor efter två års anställning
  • 40 000 kronor efter fem års anställning
 • Flyttbidraget består av en engångssumma om 25 000 kronor. Såvida du uppfyller ovanstående kriterier kan du som bor utanför kommunen och väljer att flytta hit och skriva dig i Sollefteå ansöka om detta.