Fackligt ombud

Här kan du som facklig representant meddela om nytillträdda eller avgående fackliga ombud