Vattenkraft i Sverige och världen

Vattenkraften står för cirka 43 % av Sveriges totala elproduktion.

Det finns 2000 vattenkraftverk i Sverige varav de ca 250 största står för hela 98 % av vattenkraftsproduktionen. Vattenkraften producerar 50-70 TWh per år.
(Fyra älvar i Sverige är helt outbyggda: Kalix-, Torne-, Pite- och Vindelälven. De är skyddade som nationalälvar.)

I världen är idag vattenkraften den största förnybara källan och står för ca 17% av världens elproduktion (2021)
Asien, Europa och Nordamerika är de regioner som har mest vattenkraft.

Energiföretagen har flera artiklar om vattenkraft.
Vattenkraftproduktion (energiforetagen.se) Länk till annan webbplats.

En man vid namn Leif Kuhlin har med ett gediget intresse samlat fakta om Sveriges vattenkraft på sin hemsida
vattenkraft.info - Vattenkraften i Sverige Länk till annan webbplats.
(sidan kräver inlogg)

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte