Solkraft i Sverige och världen och världen

I Sverige står solkraften för cirka 1 % av Sveriges totala elproduktion.
2021 producerades 1,1 TWh vilket vi kan jämföra med hela världens produktion - 179 TWh.
Det land som producerar mest är China.

3:e största förnyelsebara energikällan

För att se vart i Sverige kan du följa länken nedan:
https://svensksolenergi.se/om-solenergi/anlaggningar/ Länk till annan webbplats.

Solkraft

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot till exempel kol, olja och naturgas.

Du kan själv producera el med hjälp av solceller. Solcellerna kan placeras till exempel på hustaket på bostadshuset eller på marken. Det finns även större kommersiella solcellsparker där man placerat ut solceller över ett större område.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte