Typer av fiske

Tips för att få bättre fiskelycka

Läs mer om var du fångar olika fiskar eller hur olika sorters fiske går till.

Abnorrfiske

Abborren är en av våra vanligaste och mest populära sportfiskar.

De älskar värme och sol och under de allra hetaste sommardagarna kan man komma i kontakt med riktigt stora och feta abborrar.

Abborren är säregen när det gäller tryckluftsförändringar.

Vid högtryck är den rörlig och huggvillig medan den vid lågtryck uppträder precis tvärtom.

Detta beror på den slutna simblåsan som gör att den nästan "mår illa" vid snabba väderomslag.

Det populäraste fisket är nog med mask och flöte, vilket också det effektivaste sättet att fiska abborre.

Ett annat sätt är det alltmer kommande Jiggfisket.

Det maskliknande betet slingrar sig fram nära botten, mycket effektivt.

På vintern och speciellt på vårisarna är abborrfisket också är mycket givande. Med en abborrpirk och en liten maggot eller färgkrok hugger den villigt om den är på hugget.

Skulle fisket vara lite trögare just den dagen, kan man prova en liten balanspirk typ Red Molly eller liknande.

Beten: Mete (mask), jigg, lättskeddrag, liten flytwobbler, spinnare.

Var: Abborre kan fiskas inom de flesta fiskevårdsområden

Bäckmete

Bäcköringen är nog en av de allra skyggaste fiskarna

Likt en indian måste fiskaren smyga för att få en chans att placera sin maskkrok i vattnet.

Ett enkelt metspö och en 0,25 mm nylonlina med en krok är det som behövs, och mask förstås.

Fiskaren får hålla sig en bit från bäcken och gärna gömma sig bakom en sten eller liknande, dels för att inte synas, men även för att inte kasta eventuell skugga ner i vattnet.

Kasta betet uppströms och försök följa bottens struktur samtidigt som du följer med i strömmens riktning.

Det kanske låter lite invecklat, men det är det inte, och det är mycket spännande.

Kom bara ihåg att inte ta reda på för mycket fisk om öringen skulle vara på hugget. Bäcköringen växer mycket sakta och finns kanske inte i så stort antal i den lilla bäcken.

Detta fiske är ej tillåtet i alla vatten.

Tag därför reda på vad som gäller innan fisket börjar.

Fiskevårdsområden som har ett flertal bäckar och mindre åar:

 • Ramsele- Södra FVO
 • Graninge FVO 
 • Björkåns FVO 
 • Sollefteåortens FVO
 • Resele FVO 
 • Näsåkers FVO
 • Junsele FVO   

Flugfiske

Vi har ett antal bra flugfiskevatten, harrfisket i Meåforsen (Faxälven) som räknas till ett av de bättre harr-fiskevattnen i Sverige. Eller flugfisket efter lax och havsöring i Ångermanälven (Nipstadsfisket), som också är ett av de bättre i Sverige.

Inom Sollefeå kommun finns det ett tjugotal fina harr och öringsåar.
Vill man flugfiska efter ädelfisk i lite mindre sjöar eller tjärnar finns det ett stort antal att välja på. 

Tips på var hittar man flugfiska
Fiskevårdsområde

Typer av fisk

Sollefteåortens FVO

Harr, Öring, Lax, Havsöring

Långsele FVO

Harr, Öring

Graninge FVO

Harr Öring

Björkåns FVO

Harr, Öring

Meåforsens FVO

Harr- Öring

Ramsele södra FVO

Öring

Ramsele Vallens FVO

Öring

Näsåkers FVO

Harr, Öring

Röåns FVO

 Harr, Öring

Betarsjöns FVO

Harr, Öring

Lasele FVO

Harr, Öring

Junsele FVO

Harr, Öring

Boteå FVO

Harr, Öring

 

Gäddfiske

Gäddan finns i nästan alla våra sjöar.
Man kan också hitta den i strömmarnas sel, i åar och älvar.

Gäddan har mycket utpräglade huggperioder.

Ibland hugger den på nästan allt, medan den minuten efter inte hugger på någonting.

Vid gäddfiske är stora skeddrag och wobbler det allra bästa.

Tekniken kan variera från dag till dag, men att variera sitt fiske under dagen kan vara bra för att se vilket som för tillfället är det effektivaste.

Ett bra sätt är t.ex. att variera inspinningshastigheten och att byta bete om det första gett klent resultat.

Bästa fisketid för gädda är under vår och höst.

Då är den som glupskast och tar gärna ett större byte.

Längre fram på sommaren ställer den sig gärna på djupare vatten och då är båtfisket med tyngre drag och wobblers det mest effektiva.

Ibland kan det löna sig att prova ett lite mindre bete under denna tid.

Beten: Wobbler, skeddrag, mete (mört eller löja)

Var: Gädda kan fiskas inom de Flesta fiskevårdsområden

Harrfiske

Harren, eller som den också kallas, The lady of the stream, är strömmarnas fisk nummer ett och en mycket tacksam fisk för flugfiskaren.

Hela året och hela sitt liv lever den på insekter som finns i vattnet eller på vattenytan.

Harren kan fiskas hela säsongen med torr- och våtfluga.

I början av säsongen när vattenståndet fortfarande är högt fungerar våtfluga allra bäst. Att kasta sin fluga snett uppströms och låta den följa strömmen med spänd lina är mycket effektivt. En klassisk harrfluga är Red Tag.

Runt midsommartid börjar den bästa tiden för flugfiske efter harren. Nu är torrflugefisket det effektivaste och man kan prova de lite större flugorna i st 10 och 8, framför allt i de snabba strömmarna.

I augusti dominerar nattsländan. Det är nu man kan vänta in kvällen och natten, innan fisket blir som allra bäst. Liksom öringen är det nattsländan som lockar upp harren till vattenytan. Men man skall inte låta sig luras av att det ibland plaskar vilt ute på vattenytan. Det är inte nödvändigtvis på vattenytan fisken äter, det är vanligare att den tar nattsländorna strax under ytan.

Prova en lite buskig nattsländepuppa som ligger strax under vattenytan.

Harren kan fiskas ända in i oktober. Då är det åter de större våtflugorna som gäller, men under vindstilla och soliga dagar kan man ha tur och få uppleva det sista torrflugefisket för säsongen.

Harren kan även med fördel fångas med mask, och då helst i lite djupare strömvatten (typ älvarnas lugna strömmar) och i motsats till flugfiske låter man betet med hjälp av en tyngd följa med strömmens bottenstruktur.

Beten: Fluga, spinnare, mete (mask), jigg

Bra Harrfiskevatten: Meåforsen, Röån, Björkån, Långsjöån

Havsöringsfiske

Gemensamt för lax och havsöring är att de kommer upp i älvarna endast för att fortplanta sig och växer sedan upp till fullvuxna fiskar i havet.

Havsöring kan fiskas hela året, men klart bästa förutsättningarna råder under april och maj samt från mitten av september tills dess kyla och isbildning mer eller mindre sätter stopp för fisket.

Blank havsöring stiger upp i älven under senare delen av hösten och stannar hela vintern.

I maj stiger ytterligare blank öring vilka endast stannar några veckor och det är då inte ovanligt med ett fantastiskt fiske.

Under den kalla årstiden med vattentemperatur mindre än 6 grader är fiske med spinnfluga bäst.

I april- maj kan dock spinnfluga ge bra utdelning med temperaturer upp till 10 grader men då fångas öringen även med wobbler, skeddrag, spinnare och jigg.

Under höstfisket från augusti och fram till oktober anses wobbler och skeddrag vara säkrast

Beten: Olika typer av flugor, wobbler, spinnare, skeddrag

Var: Laxfiske endast i Ångermanälven nedströms Sollefteå kraftverk

Insjööringsfiske

Öringen tillbringar större delen av sitt liv i sjöarna och selen, och besöker strömmarna för att äta under sommaren eller leka under hösten.

I kraftverksmagasinen uppehåller den sig främst i den strömmande delen av magasinen under sommarhalvåret.

Vintertid uppehåller den sig i den sjöliknande delen av magasinen.

Perioden alldeles efter islossningen är bra för att fiska öring.

Den stora öringen har då gott om plats och med den stigande temperaturen ökar öringens aptit.

För spinnfiskaren gäller tunga skeddrag typ Toby, eller sjunkande wobbler som Rapala och Killer.

Större streamers och sjunklina gäller för flugfiskaren.

I sjöarna förekommer ofta trolling och då används främst wobbler och skeddrag liknande sjöarnas förekomst med betesfisk.

Vid midsommar har vattnet börjat sjunka undan och vattentemperaturen ökat. Fler och fler insekter kommer nu igång med kläckningen vilket gör öringen mer och mer intresserad för det som händer på vattenytan och strax under den.

Flugfiske med torrfluga och flytande nymfer är att rekommendera för flugfiskaren

Längre in på sensommaren kommer nattsländorna igång på allvar med kläckningen. Nu blir den större öringen intresserad av att finnas i de strömmande vattnen för att under nattetid äta av de ibland tusentals nattsländor som kläcks.

Här är ganska stora och fluffiga nymfer eller kläckare ett bra flugval.  

Beten: Fluga, spinnare, skeddrag, wobbler, jigg, mete (mask)

Var: Insjööring finns i områdets alla älvar och större sjöar

Några av områdets bättre öringsvatten:

 • Långvattnets KFO
 • Röån
 • Grytån
 • Högforsån
 • Stor-Abborrsjön
 • Mjövattnet
 • Karvsjön
 • Kniptjärn
 • Långvattnets FVO
 • Höån
 • Björkån
 • Långsjöån
 • Ranasjön
 • Skelingen
 • Lövsjön
 • Präst-Orrsjön
 • Rammtjärn 

Kräftfiske

Kräftor fiskas under den mörka delen av dygnet och med speciella burar som agnas med snittad fisk för att sprida doften.

Kräftor trivs bäst på vegetationsrik och stenig botten eller där den får möjlighet till skydd.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat bör (skall) inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

Godkända desinfekteringsmetoder:

 1. Kokning av föremål i minst 5 min.
 2. Tvättning av föremål i T-röd (spädd till 70%) under minst 20 min.
 3. Frysning av föremål under -10º C i minst ett dygn
 4. Torkning till fullständig torrhet, (Stora föremål i 60 - 80º C minst 5 timmar eller mindre föremål  60 - 80º C i minst 1 timme

Laxfiske

Gemensamt för lax och havsöring är att de kommer upp i älvarna endast för att fortplanta sig och växer sedan upp till fullvuxna fiskar i havet.

Nystigen lax fångas lättast på spinn- och trollingfiske med skeddrag, wobbler och fluga.

Under hösten är spinnfiske med wobbler och spinnfluga bäst.

Det finns en gammal regel som nästan alltid stämmer när det gäller detta fiske. Den är att man fiskar med större och färgglada beten både när det gäller fluga och drag, så djupt och långsamt man kan om vattnet är kallare än luften.

Med mindre beten och närmare ytan om vattnet är varmare än luften.

Denna regel gäller givetvis inte alltid och då speciellt tidigt och sent på säsongen men det är en mycket bra tumregel

Beten: Olika typer av flugor, wobbler, spinnare, skeddrag.

Var: Laxfiske endast i Ångermanälven nedströms Sollefteå kraftverk

Put and take

Put and Take fisket bedrivs i mindre uppdämningsvatten och tjärnar

Fisk utplanteras regelbundet och då regnbåge, öring och röding.

Flugfiske, spinnfiske eller mete är de vanligaste fiskemetoderna men även pimpelfiske kan förekomma.

Endast dagkort utfärdas för ett antal fiskar eller att man efter fiskets slut betalar den fångst man fått.

Öppet tider för "Put and Take" vatten kan variera, men sommartiden är vanligast.

Skriv tabellbeskrivning här


Beläget

Kontakt

Kortförsäljning

Fäbodammen Lidgatu

Cirka: 1 km söder om Näsåker intill riksväg 90 Servering

i Fäbomiljö & Rastplats

0622 - 101 00

På plats

Kåtabyns

Junsele (i närhet av Djurpark & Camping)

070 - 698 60 62

På plats

Ärtriktjärn

Ärtrik (väg 331 mellan Helgum - Edsele)

0620 - 420 65

På plats

kortautomat Ärtrik

Svarttjärn

Mellan Tågsjöberg - Röån Junsele

0621 - 201 00

 På plats

 

Regnbågsfiske

Regnbågen är liksom harren en fisk som går bra att fånga året om.

Speciellt bland flugfiskarna har den blivit mycket populär på grund av sitt intresse för insekter, och för att den snabbt växer sig stor.

På försommaren, redan strax efter islossningen är den huggvillig.

Man kan då med fördel prova lite större och färggladare flugor som sjunker en bit.

Längre fram på sommaren, just när insektslivet börjar, kan man gå ner i krokstorlek och fiska med den imitation som för tillfället kläcker.

Även stora regnbågar är intresserade av de mindre insekterna, men lämnar ofta endast små vakringar efter sig vilket ofta lurar fiskaren att tro att det är en mindre fisk.

Det som gjort regnbågen populär bland flugfiskarna är också det faktum att de tar torrflugor även långt in på hösten, ända fram till isläggningen faktiskt.

Även vid denna tidpunkt kan man fiska med torrfluga vid soliga dagar.

Regnbågen kan också fiskas med spinnare eller jigg som ryckvis fiskas hem är mycket effektivt.

Beten: Flugor, Spinnare, jigg, mask

Fiskevårdsområden som årligen brukar utplantera regnbåge:

 • Omsjö FVO
 • Bölens FVO
 • Sollefteåortens FVO
 • Ramselesjön-Nässjöns FV

Rödingsfiske

För många pimpelfiskare utgör röding favoritfångsten.

Röding fiskas främst i fjällregionerna, men även andra av våra sjöar i skogslandet erbjuder bra rödingfiske med ny- och våris som säkraste fisketider.

Kikmete på isen uppskattas av många och konsten består bland annat i att fiska aktivt med små och darrande rörelser.

Avslutningen ska ske med ett lockande lyft.

Om rödingen är trög försök med olika djup och flera fiskeställen.

Beten: Mormyscha, rödingblänken med mask, maggot, våtflugor.                                            

Här kan ni fiska Röding:

 • Vällingsjön
 • Ranasjön
 • Skelingen
 • Långvattnet FVO
 • Stor Häggsjön
 • Karvsjön
 • Abborrsjöarna
 • Långvattnet KFO
 • Nässjön
 • Mjövattnet
 • Lill Hocksjön
 • Västra-Spannsjön
 • Präst-Orrsjön

Sikfiske

Siken är en laxfisk som återfinns i både sött och bräckt vatten

Siken uppträder i alla vattenskikt, beroende på ljusförhållande och smådjurens uppehållsplats.

Under mörka dagar dras sikens matbord upp mot ljuset och ljusare dagar finns det på djupare vatten.

Även vid bäckmynningar och längs strändernas vegetationsrika bottnar går den på matjakt.

Liksom harren är även den en tacksam fisk för flugfiskaren, men eftersom siken jagar på djupare vatten bör du fiska med så lång tafs som möjligt.

Låt våtflugan sjunka innan du börjar fiska hem flugan.

Små bruna eller svarta våtflugor, gjorda på krok nr 18-20 är lämpliga att använda.

Prova även små torrflugor, särskilt vid dimmigt eller disigt väder.

Det lönar sig bäst att flugfiska tidigt på morgonen eller sent på kvällen, men även nattfiske kan ge fina resultat.

Fiskarna påverkas av värme och kyla. Därför lockar ibland flugor som går snabbt och ibland flugor som rör sig långsammare.

Prova dig fram och variera hemtagningshastigheten.

Siken kan även fiskas med spinnare, jigg och mete.

Beten: Fluga, spinnare, mete (mask), jigg.

Var: Sik kan fiskas i alla större sjöar och älvar

Trollingfiske

Trolling är ett engelskt begrepp som grovt förenklat innebär fiske genom att släpa krok och lina, förslagsvis bakom en båt

Vanligen används wobbler eller skeddrag.

Trollingfiske har anor som går långt tillbaka i tiden.

Branchexperten Jan Olsson, som skrivit "Den stora boken om trolling", berättar att metoden används ända sedan första jägarna tog båten till hjälp i fisket.

Trollingfisket har i alla tider och över en stor del av världen förekommit såväl bräckt, sött som salt vatten.

Trollingfiske eller dragrodd kan bedrivas i alla vatten där båtfiske är tillåtet.  

Beten: Wobbler, skeddrag, flugor, spinnare

Vinterfiske

Pimpelfiske kan du njuta av i samtliga fiskevårdsområden, men kom ihåg att isen efter älvarna kan vara förrädisk på grund av kraftverkens vattenreglering.

Höstens nyis och vårisen är bästa tid för framgångsrikt fiske.

Lakfiske är ett av få undantag från grundregeln. December till och med februari är bästa perioden för lakfiske, särskilt i skymning och nattetid.

Kikmete efter röding och öring kan vara spännande fiske när första isen lagt sig.

Harr och sik fångas däremot säkrast på vårvintern.

Abborren hugger villigast mitt på dagen när det är höst och nyis, några timmar tidigare under våren.

Som bete rekommenderas pirkar av skiftande slag, agnade med maggot eller mask.

Vinterfiske kan bedrivas i de flesta vatten inom kommunen.

Angeldonfiske  (Gädda)

Angeldonfiske på vårvintern är en gemytlig form av gäddfiske.

Ta med kompisarna eller familjen. Sätt ut några angeldon, agna med färsk mört, sätt er till ro vid brasan - och invänta första knallen!

Tro det eller ej - när gäddan nappar hörs faktiskt en knall som betyder att fisken är "på gång". Finliret, alltså att dra upp gäddan på isen, får du däremot sköta helt själv...

Vart: Angeldonfiske kan bedrivas i alla vatten  som hyser gädda